Bakkeveen 2 wint 3,5 – 0,5 van  BOB op 16 feb.

Goed gespeeld tegen een sterke team.

Stand na deze wedstrijd: Niet slecht!

2 verslagen binnen dus ik klim in de pen voor Bauke en Pieter Jan.

Bauke haalde remise op boord 2. Veel stukken op de boord waaronder Baukes’ geliefde paarden. Zoals hij zei (ongeveer); ik was klaar met wat linke paarden sprongen te beginnen maar bij goed kijken zag ik dat de enige verstandige mogelijkheden voor mijn tegenstaander en ik was zetherhaling; dus remise. Sinds wanneer is Bauke met schaken verstandig geweest? Maar remise was mooi meegenomen.

Pieter Jan haalde soepel een punt binnen. Eerst een pion pakken en vervolgens ging zijn tegenstander te hard proberen om gelijk te komen. Geduldig een paard eerst vast zetten en vervolgens pakken en het was voorbij.

Rienk heeft een moei verslag van een mooi partij gemaakt. Op het einde heb ik de essentie van mijn partij weergegeven.

Wit Rienk van Dijk van Bakkeveen tegen speler van BOB Oentsjerk.

Zwart zet g7-g5 wil de aanval op de wite koningsstelling openen.

Wit zet f2-f4.

De zwarte g-pion doorschuiven levert een verlies van 1 zwarte pion op. G5xf4 en Tf1xf4 maakt de zwarte f5 pion zwak en zal uiteindelijk ook pionverlies opleveren. Zwart zet De8-f8.

Wit slaat f4xg5 en zwart h6xg5.

h3-h4 en g5xh4.

Lg3xh4 en zwarte toren moet weg en kan alleen maar naar Th6.

Lh4-g5 en zwarte toren wordt weer aangevallen en bestrijkt de hele H-lijn maar kan alleen naar h7 of h8. Zwart kiest voor Th6-h8.

Wit zet Le2-d3! De Dame, Loper en Toren vallen de zwarte pion f5 aan en die wordt alleen verdedigd door de zwarte Dame en Loper dus er drijgt pionverlies. Zwart zet Th8-h5maar dit voorkomt het pionverlies niet. Wit neemt de zwarte f-pion Ld3xf5.