terpstra

Wijnjewoude – Woensdag 1 mei jl. was de laatste schaakavond van het seizoen voor schaakclub Bakkeveen. Zoals inmiddels gebruikelijk organiseerde de club hiervoor een snelschaakwedstrijd voor leden en introducees. Iedere speler kreeg 5 minuten bedenktijd om zijn wedstrijd te spelen. Veel korter dus dan schakers normaliter gewend zijn! Dit leverde een aantal bijzondere en grappige momenten op. Koningen die elkaar over het bord achterna zaten, spelers die opstonden van hun bord en om zich heen keken omdat de tegenstander al meer dan 3 minuten nadacht over één zet, van het bord geslagen koningen, omvallende stukken enzovoorts. In twee groepen streden de aanwezigen om een plaats in een zo hoog mogelijke playoff. Gerrit Meppelink won 8 van de 9 wedstrijden in poule 1 gedeeld twee en drie werden Wiebe Hoekstra en Jasper Zijlstra met 7 punten voor Sieb Hazenberg die vierde werd met 6 ½ punt. In poule 2 won Dirk Müller al zijn wedstrijden; Menno Peter van der Meer werd tweede voor Jack Zeilstra en Alle van der Veen die drie en vier werden. Daarna moest de definitieve stand bepaald worden door beide poules tegen elkaar te laten spelen. Dirk Müller won van Gerrit Meppelink op tijd hoewel Gerrit kwalitatief voorstond maar ja dat is snelschaken. Wiebe werd de nummer drie en Menno Peter vier.
Jasper Zijlstra won van Jack Zeilstra , Alle van der Veen van Sieb Hazenberg, Bauke Hoogstra van Jelle Bergsma, Jaap Weidema van Anne van Streun, Ben de Vries van Berend Joustra, Douwe Galama van Fons Joormann en Freek Leistra van Simke Terpstra, Mon Bonte sloot de rij zonder tegenstander. De verzorging was weer perfect geregeld door Vivian van de Stripe. De afsluiting van het seizoen daarmee weer een succes!

De kampioen van de interne competitie werd dit jaar Wiebe Hoekstra die dit jaar voor het eerst meeschaakte en jaren op schaakgebied weinig actief was geweest maar hij kwam zag en overwon. Goede tweede werd Alle van der Veen en Jasper Zijlstra (eveneens een nieuw lid) werd netjes derde. Op zaterdag 1 juni a.s. sluit de schaakclub het seizoen ook sociaal af met een barbecue in Hotel-Restaurant De Stripe. Volgend seizoen gaat de club weer met diverse teams aan de externe clubcompetities van de Friese Schaakbond meedoen. Het nieuwe seizoen begint op woensdag11 september a.s. met een gezellige open schaakavond waar alle schaakliefhebbers welkom zijn.,


Wijnjewoude  – Na een verblijf van 4 seizoenen achtereen in de prestigieuze FSB 1e klasse, moet Bakkeveen-1 volgend seizoen een stapje terug doen. Na nederlagen in de slotronden tegen Heerenveen-1 en Steenwijk-2 belandden de Opsterlanders op een voorlaatste plaats in de klasse. Na een papieren ‘barrage’ met de nummer voorlaatst van de parallelklasse, volgde alsnog degradatie.

Tegen Heerenveen-1 ging op 19 maart bijna alles mis. Enig lichtpuntje was de remise van Gerrit Meppelink met de witte stukken op bord 1 tegen Klaas Abma. De Heerenveners, die hadden geanticipeerd op de tactische opstelling van Bakkeveen wonnen op alle andere borden. Jasper Zijlstra, Ben de Vries en Dirk Müller deden wat ze konden maar het zat in alle gevallen niet mee; ½ – 3 ½.

In de laatste ronde op 9 april jl. moest Bakkeveen nu een gelijkspel tegen het lager geklasseerde Steenwijk-2 halen. Dat kon zich echter door een overwinning nog ten koste van Bakkeveen redden. Dat maakte de wedstrijd natuurlijk erg spannend. Voor de Opsterlanders won Wiebe Hoekstra op bord 1 en remiseerde Dirk Müller op bord 4. Dat deed hij door in een kansrijke stand zijn dame te verliezen maar met toren en loper zó sterk terug te komen dat tenminste een half puntje nog kon worden gered. Omdat Gerrit Meppelink op bord 2 en Ben de Vries op bord 3 puntloos bleven, was dat echter natuurlijk niet genoeg en ging deze wedstrijd nipt verloren: 1 ½ – 2 ½.

Directe degradatie werd hierdoor door Bakkeveen vermeden. Later volgde die alsnog. De ‘lange afstand’ concurrenten van de Feansters wonnen namelijk beide hun partijen en redden zich op die manier op het laatste nippertje. Dat was des te sneuer, omdat Bakkeveen de slotronde van de 1e klasse B in Wijnjewoude succesvol had georganiseerd en het hele seizoen op een veilige plaats in de klasse had gestaan.

Volgend seizoen pakken we de draad weer op en hopen op een spoedige terugkeer in één van de hogere schaakklassen!Verslag: Dirk Müller

Woensdag 3 april 2019

Robin met zwart tegen Danny de Vries:

Ik ging voor een Dutch (1. d4, f5); heb genoeg van de Engelse. Alles ging prima en gelijk op tot zet 20. En ging ik overmoedig wat op de c lijn proberen en opeens 2 vrije pionnen voor mijn neus op d6 en c7.
Met veel geduld en enige geluk kwam ik een stuk voor en ik kon wits zwarte loper buiten spel zetten; en de 2 vrije pionnen blokkeren wat ook 2 van mijn stukken in bedwang hielden.
Geduld bracht uiteindelijk wat ‘order’ in de zaak en met een wandeling van de koning kon ik de 2 vrije pionnen eindelijk opruimen en winnen. 0-1

Jaap tegen Derk Stegeman:

Een lastig paard

In mijn partij tegen Derk Stegeman werd de afruilvariant van de Sokolski-opening gespeeld ( b4). Op het eerste gezicht ziet die er na vijf zetten altijd goed uit voor zwart. Op het eerste gezicht, jazeker. Zwart heeft immers na vijf zetten zijn beide lopers in het veld gebracht een twee pionnen opgeschoven terwijl wit slechts een loper op b2 heeft en een pionnetje op e3. Al snel ging mijn tegenspeler met een paard op jacht naar meer voordeel en wel via de a lijn. Maar ja, een paard op de rand is onverstand en zo kon het gebeuren dat hij op de veertiende zet een pion op c4 verloor. En die niet meer terugzag. Wel werd ik gedwongen tot secuur spel want die zwarte knol bleef maar heen en weer springen, acht zetten lang trachtte hij een van mijn torens een trap te verkopen. Maar toen hij op de 38ste (!) zet naar de noodslachting was gebracht, was het gebeurd. Op de 44ste zet probeerde Derk nog een slimmigheidje, maar dat werd door de geniale witspeler doorzien. Tien zetten later was het pleit beslecht. 1-0.

Menno Peter tegen Jeppe van Bon:

Tot het middenspel ging het gelijk op. Jeppe (wit) deed lange rokade, ik (MP) korte. Lopers en paarden waren geruild. Jeppe koos toen voor een aanval op mijn koningsvleugel ten koste van dekking van zijn centrumpion.
Ik negeerde de aanval, en sloeg de centrumpion. Zijn pionnenstorm bleek inderdaad te langzaam, en door dat toen open centrum kwamen mijn dame en toren(s) aanzetten, die niet meer afgeweerd konden worden, geholpen door nog een verloren witpion en een mislukt torenoffer, dan wel blunder, van wit. 1-0

Anne tegen Sytze Faber:

Met wit bouwde ik een wat wrakke opstelling met c4, d2, e3, f4. Sytze Faber speelde passief tegen, zodat ik langs de open f-lijn kon aanvallen. Helaas verwisselde ik de volgorde van twee zetten, zodat Sytze pardoes een toren kon pakken. Hij deed het niet (??? bang voor mijn aanval ???) en koos voor dameruil. Met de twee torens en een paard joeg wit daarna de zwarte koning in een matnet. Sytze vond dat ik heel goed had gespeeld en dat heb ik maar zo gelaten. Een wisselvallige partij. 0-1

We schrijven het jaar 1418. Dokkum wordt in een vloek en een zucht veroverd. 601 jaar later weten de Dokkummers wel stand te houden. De torens bemand, de paarden beslagen, de lopers uitgerust en het koningspaar goed beschermd door de trouwste dienaren, de pionnen, was er voor ons geen doorkomen aan. Zelfs de slotgracht was die dag flink aangevuld op deze toch al triestige dag. Hieronder de ervaringen van de koene ridders van Bakkeveen 3.

Bauke: Op bord 2 speelde Bauke Hoogstra met zwart tegen Douwe Kuipers. De speler van De Donger trok met wit meteen ten aanval en zette de koningsvleugel van Bauke onder grote druk. Met scherp verdedigen kon die zich staande houden maar zijn stukken stonden wel wat vast. Een opening op de damevleugel zou uitkomst moeten brengen maar wit zette met zijn pionnen alles dicht. Zodoende moest op de koningsvleugel de beslissing vallen. Wit probeerde met diverse aanvallen een beslissing te forceren, Bauke verdedigde zich kranig en wit besloot tot een remiseaanbod. Omdat wit duidelijk beter stond, werd dit door de Bakkeveenster speler maar wat graag geaccepteerd. ½ – ½

Wiebe: Op bord 1 nam Wiebe het op tegen Gosse Wiersma, een ervaren rot in het schaken! Het grootste gedeelte van de partij stond Wiebe al slechter. Eenmaal in het eindspel met open lijnen waren de twee lopers duidelijk te machtig voor Wiebe’s paarden. ½ – 1½

Menno Peter: Ik speelde in de opening de dame te vroeg naar voren waardoor ik bij een aanval van Dongeraar Durk Wassenaar een pion niet meer kon verdedigen. Mijn stelling lag toen al vroeg in duigen, maar Durk kon ’t toen niet afmaken (die mogelijkheid was er zeker). In de eindfase toen ik remise had kunnen afdwingen, zette ik echter zonder blikken of blozen zomaar mijn loper ongedekt in de lijn van zijn toren. Schaakblindheid, waar ik helaas vaker last van heb. Alleen capitulatie bleef toen nog over. ½ – 2½

Jack: We kwamen allebei wel goed uit de opening en een aantal zetten later had ik een lichtelijk voordeel. Toen de stelling al redelijk vast stond, ondernam mijn tegenstander, Peter Smit, een aanval op de koningsvleugel. Deze aanval kon ik prima afslaan en het initiatief zelfs overnemen. Ondanks een prachtig gepositioneerd paard en actieve torens was er geen doorkomen aan. Wij besloten om remise overeen te komen. 1-3

Net als vorig seizoen bleek Dokkum een onneembare vesting. Het kampioensvaandel kon weer terug in de kast. Het devies voor de laatste ronde is om iig niet te verliezen, dan wordt het kampioenschap binnen gesleept!

Leeuwarden, 27-02-2019

Op 27 februari moest het bekerteam van schaakclub Bakkeveen het in de kwartfinale opnemen tegen het tweede bekerteam van Philidor uit Leeuwarden. Bij voorbaat al een moeilijke opgave gezien het krachtsverschil. Die jongens spelen op landelijk niveau, een soort Cambuur tegen Harkemase Boys in de voetballerij dus. En tot overmaat van ramp was onze topspeler Dirk Mῧller niet beschikbaar.

Gerrit Meppelink speelde op bord 1 een lastige partij met de zwarte stukken. De hele partij een gedrongen stelling met een gevaarlijke aanval op de koningsvleugel die bijna niet te keepen viel. Uiteindelijk gaf een vrijpionnetje op e6 de nekslag en moest Gerrit opgeven.

Jasper Zijlstra aan bord 4 beging in het middenspel een onnauwkeurigheidje wat door een mooi schijnoffer van de zwartspeler een pionnetje kostte. En dat pionnetje bleek genoeg om, samen met een bijzonder vervelend paard, in het eindspel voor zoveel moeilijkheden te zorgen dat verlies onontkoombaar was.

Wiebe Hoekstra op bord twee ging voortvarend van start en kreeg een mooie wig in de zwarte damevleugel. Helaas bleek na afruil van enkele pionnen dat de zwarte stukken van Wiebe’s tegenstander actiever stonden opgesteld en werd Wiebe langzaam na achteren gedrongen met uiteindelijk de keus tussen mat of stukverlies… opgegeven dus!

De eer werd gered door een prachtige partij van Ben de Vries met zwart aan bord drie die het opportunistische spel van de tegenstander op de koningsvleugel mooi weerlegde door een stukoffer. Daarna viel de blootgelegde witte stelling als een kaartenhuis in elkaar en scoorde Ben een mooi tegendoelpunt in de late minuten van de wedstrijd! Al met al een mooi beker seizoen voor het team van Bakkeveen 1.

Jasper

Wijnjewoude – Lang had schaakclub Bakkeveen een goed resultaat in de hand tegen koploper Emmeloord-1, doch uiteindelijk zegevierden de Flevolanders met 1-3. Hierdoor zakken de Opsterlanders met hun eerste team tot kort boven de degradatiezone in de 1e klasse B van de FSB.

Op bord 1 speelde Anne van Streun met zwart tegen de sterke Timo Koffeman. Ondanks het grote verschil in rating bleef Anne goed bij de Emmeloorder in de buurt tot diep in het eindspel. Toen won het witte paard toch nog van de zwarte loper en ging de partij verloren; 0-1. Eenzelfde soort verhaal ontspon zich op bord 2. Daar had Jaap Weidema met wit tegen de eveneens erg sterke Frank Hoogenboom met wit heel lang het initiatief gehad. Dat kwam met name door Jaap’s 1.b4 wat wit op z’n minst gelijkwaardig in het eindspel bracht. Daar ging het nog mis door het toch wel actievere spel van Hoogenboom; 0-2.

Op de borden 3 en 4 waren de Bakkefeansters echter sterker in het eindspel gekomen. Ben de Vries had met wit tegen Nico Lemson laat een gezonde pion gewonnen. Ondanks een paar wat minder gunstige ruilen, leek het eindspel met koning tegen koning en een pluspion op tempo’s toch te winnen geweest te zijn. Daar leek wat mogelijk. Lemson kon echter op tijd de stelling ‘dicht’ zetten en zo eindigde de partij in remise; ½ – 2 ½. Op bord 3 had Dirk Müller met zwart een geofferde pion van Henk Valkema weten te behouden. In het middenspel leek even álles voor de Bakkeveen-speler te winnen, maar Dirk wist de juiste voortzetting niet te vinden. Ook hier moest Bakkeveen ondanks de pion meer berusten in een remise; 1-3.

In plaats van terug te komen in de wedstrijd en wellicht een puntje van de ongeslagen Emmeloorders af te snoepen, ontsnapte deze toch wel met het nodige fortuin. De volgende competitiewedstrijd spelen de Opsterlanders op 11 maart in en tegen Heerenveen-1. Eerst wachten op 27 februari echter schakers van het reserve team van de “koninklijken” uit Leeuwarden, Philidor 1847, voor de kwartfinale van de Friese Beker.

Verslag: Dirk Müller.


Sieb Hazenberg viel weer in voor Bauke Hoogstra en speelde met wit op bord 4 tegen Jeppe van Bon. Hij wist een loper te verschalken en daarna de zwarte stelling behoorlijk te ontwrichten toen in het eindspel er ook nog een toren viel en de dame eveneens dreigde te vallen geloofde Jeppe het wel. 1-0   Menno Peter van der Meer kwam in het middenspel een pionnetje voor tegen Wolter Jongsma op bord 2 met wit; hij wist dit te consolideren en na dreigende promotie gaf Wolter op. 2-0    Jack Zeilstra begon vol goed moed op bord 3 met zwart tegen Wiebe Fraanje , Jack creëerde grote druk op de koningsvleugel maar liet toch wat steekjes vallen de eindstrijd was loper van Jack en toren van Wiebe met een extra pion. Jack hield hardnekkig vol maar moest uiteindelijk het onderspit delven 2-1

Op het eerste bord speelde Wiebe Hoekstra met zwart tegen Wim van Zeijl. Wiebe had een taaie tegenstander hoewel hij twee pionnetjes veroverde wist Wim die toch weer terug te krijgen maar dat ging ten koste van zijn stelling. Hij kreeg geen vat op de zwarte stelling moest met zijn paard de dubbelpionnen verdedigen. In verloren positie ging hij ook nog door de klok en het derde punt voor Bakkeveen was in de late uurtjes binnen 3-1


Verslag wedstrijd Mid Fryslan  – Bakkeveen 2     4 februari 2019

Het tweede team van schaakclub Bakkeveen toog maandagavond 4 februari onder zeer gure omstandigheden naar het hart van Friesland om tegen het derde viertal van Mid Fryslan te strijden voor het kampioenschap van klasse 2C. Bij een overwinning zouden we vrijwel zeker zijn van de titel maat het liep anders…

Jasper aan bord 1 speelde tegen Geert van der Velde een dramatische slechte wedstrijd. Na al een dubieuze voortzetting tegen de Caro-Kann opening van zijn tegenstander deed Jasper op zet 13 de enige mogelijke slechte zet wat hem tenminste een pion en een rampzalige stelling zou kosten. De oplossing was echter nog slechter en leverde zwart een vol stuk en daarna de kwaliteit op. Kortom, een avond om snel te vergeten.

Bij Jaap tegen Stean Krist  op bord drie zag het er in eerste instantie veel belovend uit. Hij wist een diepe wig te drijven in de zwarte stelling met allerlei witte pionnen op de vijfde en zesde rij. Maar na afruil van veel stukken bleef Jaap met een pion achter in een remise achtige stelling. En daartoe werd al snel besloten Deze keer dus geen marathon partij voor Jaap!

Anne ging op bord vier zeer strijdvaardig op zoek naar de witte koning van Thomas Douma die lang was gerokeerd. De opgerukte b-pion in samenwerking met een paard en de zwarte dame zorgde voor veel dreiging maar ook zijn tegenstander zat niet stil en wist stille dreigingen te creëren tegen de niet-gerokeerde koning van Anne. En net toen Anne zijn dame op veld a3 zette voor een blijkbaar onoverkomelijk mat op b2 offerde zijn tegenstander allerlei stukken en werd Anne’s koning ver opgejaagd en was de stelling verloren. Met veel bluf van Anne en een grote fout van Thomas leek de partij te eindigen in eeuwig schaak en werd remise overeengekomen. Jammer zo bleek later want Anne stond toch gewonnen en had een mat in drie kunnen forceren.  

Op bord 2 stond Robin tegen Geart Jacob de Jong aanvankelijk goed tot zeer goed en kreeg een mooi middenspel met een pion voorsprong en een sterk loperpaar. Door een mooie combinatie van wit werd Robin gedwongen om zijn dame te geven voor een toren en loper maar de zwarte stelling was zeer gesloten en had Robin moeite met het activeren van de torens. Jacob maakte daar handig gebruik van en wist met een matdreiging op h7 en g7 de zwarte stelling te breken. In het teambelang sloeg Robin een strategisch remise aanbod af en speelde door voor de winst. Het mocht niet baten, de dame was te sterk!

Een 3-1 nederlaag dus en met nog 1 wedstrijd te gaan lijken de kansen op het kampioenschap verkeken, maar je weet nooit hoe een schaakkoe een schaakhaas weet te pakken!

Jasper Zijlstra

Hierbij het verslag van de wedstrijd Bakkeveen-2 tegen Emanuël Lasker-1 uit St. Anna Parochie gespeeld op 29 januari 2019 te Bakkeveen. Uitslag: 1/2 – 3 1/2.

Wiebe Hoekstra – Sikko Ros 2194
Wiebe heeft nog geen rating als nieuw lid van de FSB
Invaller Wiebe Hoekstra mocht aan bord 1 aantreden tegen de nummer 1 van Emanuel Lasker: Sikko Ros met een rating van bijna 2200. Na een gedegen start had Wiebe de best aanvalskansen op de koningsvleugel waar zwarts dame ietwat opgesloten raakte aan de andere kant van het bord. Door onzorgvuldig spelen, werd de tweede toren maar niet in de aanval betrokken. Hierdoor was later een counterstukoffer niet effectief genoeg en door nog meer slechte zetten leek het op het laatst wel op weggeefschaak vanaf de kant van Wiebe. Na torenverlies restte alleen nog de felicitaties aan de tegenstander met in het achterhoofd dat de partij net zo goed gewonnen had kunnen worden. Een attractieve partij met helaas niet de juiste beloning aan het einde!

Robin Baines 1683- Tjalling Wiersma 2122

D4, d5 ….; een Colle systeem. Ging gelijk op; wit kreeg een gedekte vrij pion op c5 wat de nodige aandacht vereiste. Maar rond zet 42 stonden wij gelijk, wit met Loper, Toren en 5 pionnen en zwart met hetzelfde behalve een Paard in plaats van Loper. Maar in plaats van geduldig afwachten ging ik aan de haal, ruilde paard tegen loper en kwam in een toren eindspel. Theoretisch remise maar wit had een vrijpion helemaal alleen op de a lijn; moeilijker voor zwart dus. Mijn tegenstander vertelde dat hij ooit wereldkampioen correspondentie schaak was en, voordat de computer zijn intrede deed, een specialist in toren eindspellen. Dat heb ik ervaren: zet 56., om 23:45 kon ik opgeven.

Jaap Weidema – 1620-Rienk Sijbesma 2092

Ach, dacht ik, laat ik de ouwe vertrouwde b4-opening maar weer eens van stal halen. Mijn tegenstander richtte zo ongeveer alles wat hij had op mijn koningsstelling. Al snel bracht hij zijn dame in het geweer. Door een pion te offeren kon ik even later de dames ruilen en had een actieve toren. Na geduldig manoeuvreren aan twee kanten resteerde een eindspel van loper met pion tegen paard en twee verbonden pionnen. Volgens mij was het remise, wat ik ook aanbood, maar mijn tegenstander vond zeker dat hij met die pluspion kon winnen en speelde door. Na 68 zetten kwamen wij remise overeen.

Anne van Streun 1645- Dolf Wissman 1982

Tegen een Pircverdediging ging de witspeler, Dolf Wissman, ten aanval met Le3-Dd2 en g4 en h4.
Mijn tegenaanval op de damevleugel verliep trager, waarop ik dacht met een “geniaal” stukoffer op pion g4 de witte koningsvleugel open te leggen.
Helaas accepteerde wit dat stukoffer niet en sloeg zelf toe, waarop de zwarte stelling instortte.
De volgende keer maar wat minder “geniale” zetten doen…

Bakkeveen, 23 januari 2019. In de vierde ronde streed het team thuis tegen NEO 3 uit Burgum. Sieb Hazenberg viel in voor de verhinderde Bauke Hoogstra en speelde aan bord 4 tegen Ronald van Buuren.
Sieb bracht zijn tegenstander met zijn favoriete opening b2-b4 al snel in de problemen.
De lange rokade van Ronald was een slechte verdediging en was niet bestand tegen de oprukkende pionnen en de grote druk van toren en dame zodat de partij vroeg was beslist. 1-0
Jack Zeilstra liet zich door zijn tegenstander Adriaan Raap niet intimideren en speelde knap op zeker. De schakers gaven elkaar geen millimeter toe en remise was het logische gevolg. 1½-½
Menno Peter van der Meer had het zwaar tegen Sybe van der Wal kwam een kwaliteit achter ondanks de grote druk op zijn koningsvleugel wist ook hij een remise te claimen en werd de stand 2-1
Nog een half puntje en de winst zou binnen zijn. Wiebe Hoekstra die de vorige avond Bakkeveen 1 in de bekerstrijd tegen Steenwijk aan de winst hielp. (Heel knap) speelde aan bord 1 tegen Ruurd Kooistra. Helaas stond hij toen de andere partijen al klaar waren een kwaliteit achter en zwaar onder druk. Na lang en secuur nadenken wist hij toch een pion te veroveren. Creëerde door afruil een open lijn op de witte koningsvleugel en ziedaar de druk lag aan de andere kant. De toren en dame maakten optimaal gebruik van de open lijn. De loper kon afgeruild worden voor een toren en in de late uurtjes wist zijn tegenstander niets beter te doen dan op te geven. Eindstand dus 3-1

Zoeken
Meer nieuws
Reageren?
Previous Next

» Reageer hier