Geen categorie

Wijnjewoude, 21-11-2018 – In de derde novemberweek was het ‘bekertijd’ voor de Friese schakers. De schaakbond had de opzet flink gewijzigd, wat het mogelijk maakte voor de clubs om met meerdere teams deel te nemen. Schaakclub Bakkeveen had voor 3 teams startplaatsen verkregen.

Op 21 november speelde Bakkeveen-3 thuis in Wijnjewoude tegen 1e klasser Mid Fryslan-2 uit Akkrum. Hoewel Jack Zeilstra, Menno-Peter van der Meer, Bauke Hoogstra en Wiebe Hoekstra in hun partijen wel wat kansjes hadden, stond Bakkeveen aan het einde van de avond toch met lege handen. Het werd een 0-4 overwinning voor de Akkrummers, die daarmee aantoonden voor het in de 3e klasse spelende Bakkeveen een maatje te groot te zijn.

Ook op 21 november en ook in de vertrouwde Stripe, speelde Bakkeveen-1 tegen Mid Fryslan-1 uit Akkrum. Een hoofdklasser die duidelijk favoriet was. Dirk Müller, Ben de Vries en Gerrit Meppelink hadden het bij tijden in hun partijen dan ook lastig, maar wisten allen een fraaie remise te bereiken. De verrassing van de avond was Jasper Zijlstra, die er met winst vandoor ging. Na zijn overwinning een dag eerder in Oentsjerk weer een prestatie van formaat! Hierdoor won Bakkeveen-1 met 2 ½ – 1 ½ en gaat daarmee ook naar de volgende ronde.

Deze achtste finales zullen in januari van het nieuwe jaar worden gespeeld. Bakkeveen-2 treft dan waarschijnlijk op de sterke hoofdklasser Emanuel Lasker-1 uit Het Bildt, terwijl Bakkeveen-1 Steenwijk-1 treft, ook een hoofdklasser. Pittige lotingen, maar in de beker is veel mogelijk en we gaan het zien!

Verslag: Dirk Müller

Oenkerk, 20-11-2018. Het tweede team van schaakclub Bakkeveen moest op dinsdagavond 20 november naar Oenkerk om daar tegen de plaatselijke schaakvereniging BOB de degens te kruisen in de eerste ronde van de Friese bekercompetitie. BOB is een kleine club maar heeft een paar sterke schakers in de gelederen, de gemiddelde rating lag dus ook iets hoger dan die van de Bakkeveners.
Op bord 1 nam Robin Baines het met de witte stukken op tegen Jan Kroon . Na een degelijke opening van beide kanten leek de stelling redelijk in evenwicht totdat Robin een belangrijke centrum pion kwijtraakte. Intussen had Jasper Zijlstra op bord twee met zwart tegen Max Slingerland een gelijkwaardige positie weten te verkrijgen waarbij de actie vooral op de damevleugel lag. Zwart had zelfs een licht voordeel door druk op een zwakke witte pion op a3.
Jaap Zuidema, net een beetje bijgekomen van een zware partij tegen DTK vorige week, kwam met wit niet veel verder met zijn b4 opening. Zijn tegenstander Siebren Kroon verdedigde alert en wist op een gegeven moment een kwaliteit te winnen. Anne van Streun op bord 4 kreeg met zwart een wat passieve opstelling tegen Ruud Oegema. In het middenspel gaf hij ook nog plots een stuk cadeau en leek de strijd voor de tweede keer al snel beslist te worden.
Kortom, halverwege de avond zag het er niet al te best uit voor de schakers uit Bakkeveen, maar dat veranderde toch nog redelijk snel toen Anne door een eeuwig schaak remise wist binnen te halen! Jaap verdedigde vakkundig een stelling van een loper met pion tegen een toren en had zelfs bijna nog winstkansen. Ook hier dus een knappe remise. Jasper wist door een plotselinge dame zet de witte stelling binnen te dringen en de partij naar zich toe te trekken!
Robin wist door een gevaarlijke aanval op de zwarte koning genoeg compensatie te krijgen voor de verloren pion en uiteindelijk werd een eindspel bereikt van een zwarte dame tegen twee witte torens waarbij Robin de overhand had maar de partij niet wist te winnen. Ook daar werd dus tot remise besloten. Een mooie overwinning dus voor Bakkeveen 2 en kunnen we ons opmaken voor ronde 2 van de beker!
Jasper Zijlstra

Bakkeveen, 14-11-2018. Woensdagavond 14 november speelde het tweede team van Bakkeveen tegen het tweede van De Twee Kastelen uit Buitenpost. De opstelling voor deze wedstrijd was niet gewijzigd door onze teamleider en dus speelden Anne, Robin, Jasper en Jaap in dezelfde bordvolgorde als in de eerste ronde tegen Heerenveen. Met uitzondering van bord 1 hadden onze DTK tegenstanders gelijkwaardige ratings dus het beloofde een spannende avond te worden. En dat werd het ook!
Anne van Streun kreeg aan het eerste bord te maken met Leffert Nicolai die zo’n 250 ELO punten hoger scoort. Nou zegt dat niet alles en natuurlijk is Anne een ervaren rot in het schaakvak maar deze avond ging het behoorlijk mis. Anne kwam met zwart al snel na de eerste opening zetten in een lastige stelling terecht met twee zwakke geïsoleerde pionnen in het centrum. In een poging om een van die twee pionnen te dekken zette Anne zijn dame op een gevaarlijke positie op de rand van het veld waar ze gelijk een doelwit werd voor de witte stukken. En niet veel later zat ze inderdaad gevangen in het witte web… ontsnapping was niet meer mogelijk en na 15 zeten moest Anne al opgeven. Het ontlokte hem wel de bewondering over hoe mooi het schaakspel kan zijn!
Jasper speelde met zwart tegen Jan van Paassen een degelijke partij. Na de afruilvariant van het Frans kwam wit al snel met ontwikkelingsproblemen te zitten en in een poging om een aanval op te zetten met g4 verzwakte de witte stelling nog meer en was het tij niet meer te keren. Op een gegeven moment zat wit in het middenspel al in een soort zetdwang en was er geen zicht op redding.
Inmiddels stond Robin Baines ook veel actiever dan zijn tegenstander Bartele Bosma die met een Hollandse opening de partij was begonnen. En zo als zo vaak in het Hollands bleef ook in deze partij de wit-veldige loper van zwart een zorgenkind, en daarmee ook meteen de toren op a8 blokkerend. Robin speelde dit voordeel bekwaam uit en nadat de pion op g7 was gevallen moest de zwarte koning vluchten … recht in de armen van de witte stukken. Uiteindelijk wist zwart te ontsnappen aan een mat maar moest wel toestaan dat een witte pion de overkant bereikte …
2-1 voor Bakkeveen dus, en een remise van Jaap aan bord 4 zou genoeg zijn voor de winst. Jaap was driest aan de partij begonnen met oprukkende pionnen op de damevleugel… b4, b5, a4, en c4 als opening! Zijn tegenstander Melle Bosma bleef echter kalm en wist te voorkomen dat wit groot voordeel zou krijgen uit deze verrassingsaanval. Toch hield zwart twee geïsoleerde pionnen op de damevleugel over toen de meeste rook was opgetrokken. Jaap probeerde in deze fase van de strijd van alles maar wist toch geen voordeel uit de stelling te halen. Op zet 31 bood zijn tegenstander remise aan maar Jaap besloot in het teambelang om nog even door te spelen. En daar begint het echte verhaal…. Hoe verder de avond vorderde en de uren verstreken hoe minder florisant de witte stelling leek te zijn. Inmiddels stond Bakkeveen dus voor en was remise genoeg maar nu wilde de DTK man doorspelen! Een gevaarlijk eindspel met elk 5 pionnen en een paard was ontstaan waarbij zwart een gevaarlijke vrijpion had op de damevleugel. Jaap wist echter stand te houden en hield het hoofd koel in oplopende tijdsdruk.
De zwarte pion op b2 viel uiteindelijk maar in ruil daarvoor kreeg zwart met het paard twee pionnen terug waarvan een op h3. Dat paard bleek ook meteen vast te zitten en waarschijnlijk had wit op de 52-ste zet met Kg3 alsnog de winst kunnen pakken! Daarna op de57ste zet miste Jaap in tijdnood nog een opgelegde kans op een geforceerde remise door zijn paard te offeren in ruil voor de laatste drie zwarte pionnen. Maar ook bij zwart speelde de tijd een rol en gaf hij zijn voordeel plotseling weer weg. Totdat zich het grote drama zich voltrok en Jaap pardoes zijn paard weggaf in een remise stelling . Quote van Jaap:
“Na deze partij van vier uur heb ik mij naar huis gespoed, gebroken en vol zelfhaat. Thuis heb ik een klein halfuur in een heet bad gelegen, in de hoop dat Klaas Vaak mij niet zou vergeten. Maar hij deed dat wel zodat ik na een onrustige nacht moe uit bed stapte.
Ja, je moet wat voor je club over hebben”.
Dus werd de uitslag 2-2 en staan we nog steeds in de top van klasse 2c. Volgende wedstrijd is voor de beker tegen BOB uit Oenkerk, en daarna op 4 december tegen SC Leeuwarden 3.
Jasper Zijlstra

58 Bakkeveen 2 DTK 2         2-2   wo 14 nov
1. Anne van Streun 1645 Leffert Nicolai 1896 0 1
2. Robin Baines 1683 Melle Bosma 1658 1 0
3. Jasper Zijlstra 1685 Jan van Paassen 1683 1 0
4. Jaap Weidema 1620 Bartele Bosma 1541 0 1

 

 

  Bakkeveen 4            Mid Fryslan 4 1301 wo 14 nov
1. Berend Joustra 1140 Julian Frijlink 1478 0 1
2. Jelle Bergsma 1315 Menno Steenstra 1367 0 1
3. Fons Joormann 1234 Klaas Jaap Soeten 1340 ½ ½
4. Freek Leistra 1066 Carlo de Moor 1020 1 0

 

Op 7 novemeber 2018 speelde Bakkeveen 3 thuis tegen DSC 2 . De eerste wedstrijd tegen Bakkeveen 5 werd met 4-0 gewonnen en natuurlijk vonden de Feansters dit voor herhaling vatbaar. Helaas werd de eerste partij al verloren: Wiebe Hoekstra op bord 2 speelde tegen Hans Dokter een voor hem moeilijke partij. Wiebe werd direct onder druk gezet en wist zich hier niet uit te redden zijn stukken stonden te passief; zijn tegenstander wist hier optimaal van te profiteren zodat de beginstand 0-1 werd.
Op bord 4 speelde ons jongste lid Jack Zeilstra tegen Onno Post op de club weten ze inmiddels dat ze tegen Jack heel goed uit moeten kijken; hij is creatief snel en gevaarlijk. Snel was hij deze avond niet dacht tegen zijn gewoonte lang na deed de juiste zetten, bracht zij tegenstander behoorlijk in moeilijkheden. Toen deze een stuk achter kwam gaf hij op en het eerste punt voor Bakkeveen was binnen.
Op bord 1 speelde Menno Peter van der Meer tegen de ervaren Berend Brouwer. Een mooie gelijkopgaande partij beide mannen gaven elkaar geen duimbreed toe er was gevaar van beide kanten. In het eindspel maakte Berend toch een vergissing kwam een kwaliteit achter en gaf uiteindelijk op. 2-1 voor Bakkeveen.
Op bord 3 speelde Bauke Hoogstra tegen Johan van der Berg. Er werd erg lang na gedacht tijdens deze ingewikkelde partij. Van Bauke zijn we dit wel gewend, hij probeert altijd de maximale tijd te gebruiken zijn vlag valt altijd bijna maar toch blijft hij meestal net binnen de tijd. Deze avond vond hij een tegenstander die bij een toch wel gelijkwaardige stand zoveel tijd had gebruikt dat hij door de vlag ging. Verbaasd en een tikkeltje triomfantelijk wees hij naar de klok die op 000 stond. Er werd door Bauke dus op tijd gewonnen!! Winst dus 3-1
Team 3 gaat eveneens aan de leiding in 3A een veelbelovend begin!!
Verslag Sieb Hazenberg

Wijnjewoude – Op 7 november 2018 speelde Bakkeveen-1 gelijk tegen DSC-1 uit Drachten. Na een 0-2 achterstand konden de Feansters in de slotfase nog door twee overwinningen langszij komen: 2-2. Daarmee eindigde deze ‘streekderby’ onbeslist wat voor m.n. de schakers uit Bakkeveen toch wel een teleurstelling was.

DSC startte voortvarend. Op bord 1 gaf invaller Jasper Zijlstra zijn sterke Drachtster opponent Roelof Hazenberg met zwart aanvankelijk nog wel aardig tegenspel, maar moest na een foutje in het middenspel de vlag al strijken; 0-1. Op bord 3 moest Ben de Vries, eveneens met de zwarte stukken, een vijandelijke pion diep in zijn stelling toelaten. Waar leek alsof die wel zou sneuvelen, bleek niets minder waar. Zijn tegenstander Alle van der Veen kon Ben mede door die pion flink in de verdrukking brengen en ging er uiteindelijk met de volle winst vandoor; 0-2.

Eens te meer bleek dat een viertal-wedstrijd erg snel beslist kan zijn en Bakkeveen stond door twee mindere partijen direct aan de rand van de afgrond. Daar bracht Dirk Müller de club weer een beetje vandaan. Op bord 2 had hij met wit zijn tegenstander Henk Mylanus vanaf het begin op diens eigen helft vastgezet, creëerde bij deze een losse pion en een zwervend paard en wist door deze voordelen af te wikkelen naar een gewonnen eindspel; 1-2. Aan bord 4 had Gerrit Meppelink, eveneens met wit, zijn tegenstander Jan Aartsma een loper ontfutseld. Dit was voor Aartsma blijkbaar nog geen reden om op te geven. Toen Gerrit een vrijpion doorzette en diverse matdreigingen had, speelde de Drachtster zelfs door tot hij mat gezet werd. Op dit niveau eigenlijk eerder een unicum; 2-2.

Zo liep Bakkeveen de vroeg opgelopen achterstand nog op het nippertje in en gaat nu vooreerst aan de leiding in de FSB 1e klasse B. Die positie zal van korte duur zijn: In de loop van deze week spelen de andere drie koplopers hun wedstrijden en daar zal met grote waarschijnlijkheid de een of andere winst bij zitten. Op vrijdag 30 november komt Bakkeveen-1 weer in actie in een uitwedstrijd tegen WES-1 uit Wolvega.

Verslag: Dirk Müller

Verslag schaakwedstrijd Heerenveen-1 tegen Bakkeveen-2 op 8 oktober 2018.

Op bord twee won Robin Baines vrij snel met een Naidorf opening.0-1
Jasper Zijlstra volgde snel daarna met een soepel winst (kwaliteit voor enz) 0-2 om 22.00 uur. Maar wij moesten lang wachten op nog twee spannende partijen. Anne van Streun verloor na een b3 opening. Vorige week won hij van mij met deze verrassende zet! Zijn tegenstander ook verrast; ging heel voorzichtig te werk elk initiatief van Anne werd met afruilen gepareerd. De toren-paard met pionnen eindspel wat overbleef leek gelijk maar de druk op de 2de rij met Anne’s koning steeds kwetsbaar, was te veel. Na woeste pogingen om de balans te houden moest Anne het rond 23.00 uur toch opgeven. Jaap Weidema zijn eindspel was een gesloten stelling met wat druk van de tegenstander die een heel aktief paard had tegen een ingesloten loper. Tegenstander liet weinig initiatief zien maar kon wel een pion winnen; maar dan kwam de loper in het spel. Jaap bood remise aan maar zijn zuchtende hard ademend en rood aangelopen tegenstander (hij moest winnen) sloeg het af maar door een fatale zet uit te voeren kon Jaap genadeloos toeslaan en won (met een zeker genot.
Een keurige uitslag 1-3 voor Bakkeveen 2

Akkrum – Op 8 oktober 2018 in Café Kromme Knillis waren de schakers van SC Bakkeveen-1 duidelijk te sterk voor de schakers van Mid-Fryslan-2. Het werd 1-3 voor de Feansters, waarvan niemand met een nederlaag naar huis hoefde. De aanloop naar de wedstrijd toe was daarentegen wat hobbelig geweest. Door een niet door iedereen bejubeld besluit van de Friese Schaakbond, wordt er vanaf dit seizoen alleen nog maar met viertallen gespeeld. Hierdoor moest Bakkeveen de bestaande teams ‘uit elkaar knippen’ en verlopen de wedstrijden anders. Na één verloren partij dreigt een team immers al naast de volle winst te grijpen.

Schaakclub Bakkeveen kon in Akkrum zichtbaar beter met deze nieuwe omstandigheden omgaan dan gastheer Mid-Fryslan. Op bord 2 speelde Milan Heller met zwart een tactisch interessante partij tegen Erwin Koning. Koning had zijn zware stukken gepositioneerd op de stelling van Milan, die over de diagonalen weer, met alles wat hij had, de stelling van de Akkrummer bestookte. Toen de zware stukken allen in het doosje waren beland, bleef een zes-tegen-zes pionnenstelling over waar geen van beide spelers meer door kon komen; ½ – ½ .

Ondertussen had Dirk Müller op bord 3 met de witte stukken met aanvallend spel zijn tegenstander Jan-Lodewijk Boonstra snel op een achterstand gezet. Boonstra rokeerde aan de ongebruikelijke lange kant en beleefde daar niet veel plezier aan. De koning van zwart stond nooit veilig en om die te redden moest de Akkrummer tot het uiterste gaan, zodat elders op het bord de ene na de andere pion sneuvelde. Toen Dirk er 5 voor stond hield Boonstra het voor gezien; ½ – 1½ voor Bakkeveen.

Op het eerste bord stond invaller Menno-Peter van der Meer aanvankelijk helemaal niet zo goed. Zijn witte dame was uitgerukt maar was buiten de stelling kwetsbaar voor toren en pionnen van zijn tegenstander Jeroen Sparenberg. Toen de Akkrummer in het ontstane evenwicht een verkeerde dame-zet deed, greep Menno-Peter zijn kans en wist de winst naar zich toe te trekken; ½ . Dit was des te plezieriger omdat zijn tegenstander op voorhand zeker als sterk in te schatten was.

Aan bord 4 speelde Gerrit Meppelink met de zwarte stukken tegen meervoudig Fries jeugdkampioene Femke Koning. Gerrit wist een pion te winnen maar leek zich vast te lopen in een taai eindspel van torens en lopers van ongelijke kleur. Toen hij zich opmaakte om nog wat mogelijkheden op een winst te proberen was de teamwinst voor Bakkeveen al binnen en besloten hij en zijn tegenstandster tot remise. Daar had de speelster van Mid-Fryslan op dat moment wel de beste deal aan.

Al-met-al een geslaagd begin voor het vlaggeschip van de Bakkeveense schakers in de eerste klasse B. De Opsterlanders delen nu de koppositie in de nog jonge stand met Emmeloord-1, Heerenveen-1 en WES-1, die ook allen hun eerste wedstrijd wisten te winnen. Op 7 november gaat het verder met een thuiswedstrijd tegen DSC Drachten-1. DSC moest de punten in de eerste ronde aan WES-1 laten.

Verslag: Dirk Müller

Vijf teams hebben zich ingeschreven voor de externe competitie seizoen 2018/2019. Dit zijn allemaal
viertallen.

1 (1e klasse B)
Milan Heller
Dirk Müller
Ben de Vries
Gerrit Meppelink

2 (2e klasse C)
Robin Baines
Jasper Zijlstra
Jaap Weidema
Anne van Streun

Alle van der Veen

3 (3e klasse A)
Menno-Peter van der Meer
Bauke Hoogstra
Jack Zeilstra
Wiebe Hoekstra

4 (3e klasse C)
Jelle Bergsma
Fons Joormann
Berend Joustra
Freek Leistra

5 (3e klasse A)
Douwe Galama
Simke Terpstra
Frits Hoogvorst
Mon Bonte

Vrije spelers (deze kunnen voor alle teams invallen):

Sieb Hazenberg
Jan Mantel
Leo Meerman
Harm Blumers

 

Oproep aan alle leden van Schaakclub Bakkeveen: om 20.00 uur worden jullie weer verwacht in ons gezellige schaak onderkomen van de Stripe.

Ook niet leden, die schaken een warm hart toedragen en eens kennis willen maken met de schakers en met de club, zijn graag van harte welkom.

De eerste schaakavond op 12 september was een ongedwongen gezellig avondje “snel”schaken waarbij er in 2 groepen werd gespeeld gedurende maximaal 10 minuten.

Ook mochten we op deze avond 4 gasten ontvangen, die mogelijk lid worden van onze schaakclub.

Op 19 september starten we weer met de interne competitie. Tot ziens op woensdagavond!