Verslag: Bauke Hoogstra

Bolsward, 15-10-2019
Lekker vroeg vertrokken de spelers van het 3e Team naar Bolsward voor hun 1e wedstrijd in Klasse 3A.
Bij aankomst konden we even rustig acclimatiseren en dat wierp zoals later zal blijken zijn vruchten af.
Op papier was Westergoo 3 , met 2 sterke spelers op bord 1 en 2, een beetje sterker dan Bakkeveen 3. In de auto hadden de Bakkeveenster schakers besloten geen “tactische” opstelling te doen , maar gewoon –vol- voor de winst te gaan.

Bauke Hoogstra speelde op bord 1 met wit tegen de ervaren Piet Sikma, op papier de sterkste tegenstander. Na opening met pionB3 en loperB2 volgden er vele zetten met pionnen en een enkel stuk. De tegenstander pareerde alle dreigingen met de juiste pionnen zetten en de hele zaak dreigde vast te gaan lopen in remise. Bauke besloot op de koningsvleugel volgens het principe “de d.. of de g..” de strijd aan te gaan. Zwart had na rokade zijn Koning op G8 . Bauke een Toren op G1.
De loper keek nog steeds schuin naar rechts en na een combinatie van zetten kwam wit een pionnetje voor en hield er een uitstekende stelling aan over. Daarmee was de zaak eigenlijk al beslist. Zwart sputterde nog wat tegen, maar toen hij ook nog een Paard verloor gaf hij op. 1-0 én de gladiolen.

Jack Zeilstra speelde op bord 2 met zwart tegen Hessel van der Pal. Ondanks het feit dat zijn tegenstander een wel 200 P hogere rating had, ging de strijd gelijk op. Na zwart D4 en Jack’s antwoord PaardF6 volgden ontwikkeling van paarden en lopers en de witte rokade. Wit begon met dreigende zetten waarop ook zwart met een rokade zijn Koning in veiligheid bracht. Wit rook winst maar Jack verdedigde nauwkeurig. Na het vakkundig afruilen van een Loper en de Dame bood Jack remise aan. Hessel zag echter nog steeds winstmogelijkheden. Maar na weer een afruil, nu de Toren, zag de tegenstander ook in dat hij toch niet ging winnen en werd besloten tot remise. ½ – ½
Jelle Bergsma, aan bord 3 met wit, had geen moeilijke avond. Zijn tegenstander Jappie de Leeuw was bezig om een goede aanval op te zetten maar vergat zijn verdediging.
De 200 P rating verschil was in dit geval duidelijk merkbaar.
Rustig opbouwend kon Jelle zijn aanval ten uitvoer brengen en de tegenstander klem zetten met mat als gevolg. 1-0

Freek Leistra speelde op bord vier met zwart tegen Jesse Bottema.
Lang ging het gelijk op, zonder dat er stukken van het bord werden geslagen.
Jesse stond positioneel wel beter, maar Freek speelde rustig en secuur verder.
Bij de 30e zet kon Freek een dubbele aanval plaatsen en daarbij werd een loper gewonnen.
Daarna konden meer aanvallen worden uitgevoerd en de tegenstander kwam steeds meer onder druk te staan.
Een aanval waarbij schaak werd gegeven kon Jesse niet meer verdedigen en hij moest opgeven. 1-0

Dit betekende dat we in Bolsward hebben gewonnen met 3 overwinningen en 1 remise.
“Ruimschoots binnen de tijd” gingen we huiswaarts. Onderweg kwamen wij bij Drachten nog de hele stoet Boerentrekkers tegen, die onderweg waren naar Den Haag. Dat was een machtig gezicht.

Geef een reactie

Zoeken
Berichten